Druhy žáby identifikované a zobrazené v Alabamě: Úplný seznam pro rok 2024

Vítejte v obsáhlém seznamu druhů žab nalezených v Alabamě v roce 2024. Alabama je domovem rozmanité řady druhů žab, z nichž každý má své vlastní jedinečné vlastnosti a vzhled. V tomto článku vám poskytneme přehled různých druhů žab, se kterými se můžete v Alabamě setkat, spolu s jejich identifikačními informacemi a obrázky.

Žáby nalezené v Alabamě jsou součástí větší rodiny obojživelníků, které jsou známé svou schopností žít ve vodě i na souši. Tato fascinující stvoření přicházejí v různých tvarech, velikostech a barvách, díky čemuž jsou zajímavým tématem pro nadšence přírody i výzkumníky.

V tomto seznamu najdete podrobné informace o každém druhu žáby, včetně jejich vědeckých jmen, běžných názvů a preferencí stanovišť. Kromě toho jsme zahrnuli vysoce kvalitní obrázky, které pomáhají při procesu identifikace. Ať už jste milovník přírody nebo biolog, tento seznam vám poslouží jako cenný zdroj.

Takže, pokud jste připraveni ponořit se do úžasného světa žab a rozšířit své znalosti o obojživelnících z Alabamy, začněme!

Seznam druhů žab v Alabamě 2024

Alabama je domovem rozmanité řady druhů žab, což ukazuje na bohatou biologickou rozmanitost státu. V roce 2024 byly v Alabamě zdokumentovány následující druhy žab:

Americký býčí žába (Lithobates catesbeianus)

Americký Bullfrog je jedním z nejběžnějších druhů žab nalezených v Alabamě. Je snadno rozpoznatelný podle své velké velikosti, olivově zeleného zbarvení a hlubokého rezonujícího volání. Tento druh lze nalézt v různých stanovištích, včetně rybníků, jezer a pomalu tekoucích potoků.

Zelená rosnička (Hyla cinerea)

Zelená rosnička (Hyla cinerea)

Stromovka zelená je malý až středně velký druh, který je známý svým jasně zeleným zbarvením a lepkavými polštářky prstů, které mu umožňují šplhat po stromech a jiné vegetaci. Často se vyskytuje v blízkosti mokřadů, bažin a bažin po celé Alabamě.

Veverka stromová (Hyla squirella)

Veverka rosnička je malý druh, který se barevně liší od světle zelené po šedou nebo hnědou. Své jméno má podle svého volání, které zní podobně jako štěbetání veverky. Tento druh lze nalézt v lesích, zalesněných oblastech a v blízkosti vodních ploch.

Mezi další druhy žab, které lze nalézt v Alabamě, patří žába leopardí jižní, žába tesařská a žába úzkoústá východní. Je důležité si uvědomit, že přítomnost určitých druhů žab se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti a stanovišti v Alabamě.

READ
Seznam druhů Salamandrů v Illinois 2024 (ID obrázky)

Druhy žab v Alabamě přispívají k celkovému zdraví ekosystému státu a jsou důležitou součástí potravní sítě. Hrají klíčovou roli při kontrole populací hmyzu a slouží jako indikátory zdraví životního prostředí. Úsilí o monitorování a ochranu těchto druhů žab je nezbytné pro udržení ekologické rovnováhy v Alabamě.

ID druhu žáby

ID druhu žáby

Identifikace je důležitým aspektem, pokud jde o studium různých druhů žab v Alabamě. Vzhledem k tomu, že ve státě bylo zaznamenáno více než XX druhů, jsou pro přesnou identifikaci zásadní pečlivé pozorování a vědecké metody.

Níže uvedená tabulka poskytuje seznam druhů žab nalezených v Alabamě v roce 2024, spolu s jejich odpovídajícími identifikačními kódy a obrázky pro referenci.

ID druhu Název druhu Obrázek
001 Acris gryllus acris_gryllus.jpg
002 Anaxyrus americanus anaxyrus_americanus.jpg
003 Hyla avivoca hyla_avivoca.jpg
004 Pseudacris crucifer pseudacris_crucifer.jpg
005 Rana clamitans rana_clamitans.jpg
006 Rana sylvatica rana_sylvatica.jpg
007 Rana catesbeiana rana_catesbeiana.jpg
008 Rana virgatipes rana_virgatipes.jpg
009 Scaphiopus holbrookii scaphiopus_holbrookii.jpg
010 Rana pipiens rana_pipiens.jpg

Při identifikaci druhů žab je důležité vzít v úvahu různé faktory, jako je zbarvení, velikost, znaky a vokalizace. Přesnou identifikaci navíc mohou napomoci preference stanovišť, rozsah a chování.

Pro správnou identifikaci druhů žab nalezených v Alabamě se doporučuje obrátit se na spolehlivého terénního průvodce nebo vyhledat pomoc od odborníků.

Obrázky druhů žáby

Zde jsou obrázky některých druhů žab, které lze nalézt v Alabamě:

Druhy žáby v kategorii obojživelníci

Žáby jsou různorodou skupinou obojživelníků, kteří patří do řádu Anura. Vyznačují se svým jedinečným životním cyklem, který zahrnuje metamorfózu, začínající jako vodní larvy a nakonec se přeměňující v suchozemské dospělé. Alabama je domovem různých druhů žab, z nichž každý má své vlastní odlišné vlastnosti a stanoviště.

1. Žába americká (Lithobates catesbeianus)

Americký Bullfrog je jedním z největších druhů žab nalezených v Alabamě. Má zelenohnědé tělo s bílým břichem a je známé svým hlubokým, melodickým voláním. Tento druh lze nalézt v různých mokřadních stanovištích, včetně bažin, rybníků a jezer.

2. Pseudacris crucifer (Pseudacris crucifer)

2. Pseudacris crucifer (Pseudacris crucifer)

Spring Peeper je malá stromová žába, kterou lze nalézt v zalesněných i otevřených stanovištích po celé Alabamě. Je známý svým vysokým, pronikavým voláním, které je často slyšet během jarního období rozmnožování. Tento druh má nahnědlé zbarvení s tmavým znakem „X“ na zádech.

READ
Seznam druhů Salamandrů v Arkansasu 2024 (ID obrázky)

3. Kriket jižní (Acris gryllus)

Cricket Frog je malý druh žáby, který se běžně vyskytuje v blízkosti vodních stanovišť, jako jsou potoky, řeky a mokřady. Má relativně jednoduchý vzhled s různými odstíny hnědé a zelené. Tento druh je známý svým výrazným voláním, které připomíná cvrlikání cvrčka.

To je jen několik příkladů druhů žab, které lze nalézt v Alabamě. Každý druh hraje důležitou roli v ekosystému a přispívá k celkové biodiverzitě státu.

Seznam druhů žab pro Alabamu

Seznam druhů žab pro Alabamu

Zde je seznam druhů žab nalezených ve státě Alabama. Tito obojživelníci se liší vzhledem a chováním a lze je nalézt v různých stanovištích po celém státě:

1. Žába americká (Lithobates catesbeianus)

Americký Bullfrog je jednou z nejběžnějších žab v Alabamě. Je to velký druh, se zeleným nebo hnědým zbarvením a výrazným hlubokým voláním. Obvykle se nacházejí v blízkosti stálých vodních ploch, jako jsou jezera a rybníky.

2. Leopardí žába jižní (Lithobates sphenocephalus)

Leopard jižní je středně velká žába se zelenohnědou kůží pokrytou tmavými skvrnami. Běžně se vyskytují v různých biotopech včetně bažin, rybníků a pomalu se pohybujících potoků.

3. Rosnička zelená (Hyla cinerea)

Seznam obojživelníků z Alabamy | Zvukový článek na Wikipedii

Hledáme žáby a hady v Alabamě! Neuvěřitelná žabí rozmanitost a brodění s vatoústy

Hodnocení

Jared Kevins

Páni, je neuvěřitelné vidět tak rozsáhlý seznam druhů žab v Alabamě v roce 2024! Jako nadšenec do přírody a obyvatel Alabamy jsem nadšený, že mám tyto informace na dosah ruky. Zahrnutí identifikace i obrázků je fantastickým doplňkem, který lidem jako já usnadňuje rozpoznání těchto jedinečných tvorů ve volné přírodě. Vždy mě fascinovala rozmanitá divoká zvěř v našem státě a tento seznam ukazuje bohatství našich místních ekosystémů. Je úžasné pomyslet na to, že právě tady v Alabamě máme tolik různých druhů žab. Od vzácných a nepolapitelných rosniček až po běžnější rosničky, každý druh má své vlastní jedinečné vlastnosti a krásu. Obrázky doprovázející identifikační údaje mění hru. Nyní se nebudu muset spoléhat pouze na popisy nebo se snažit identifikovat žáby na základě jejich volání. Mohu se jednoduše odkázat na tento seznam, porovnat obrázky a být si jistý svou identifikací. Je to jako mít v kapse polního průvodce! Už si umím představit, jak se s rodinou a přáteli vydávám na dobrodružství při pozorování žab. Prozkoumávání našich místních parků, jezer a mokřadů bude nyní ještě vzrušující, když dokážu správně identifikovat žáby, se kterými se setkáváme. Tento seznam se cítí jako brána k objevování skrytých zázraků přírody přímo na našem vlastním dvorku. Děkuji autorům, že dali dohromady tak komplexní a uživatelsky přívětivý zdroj. Je to cenný příspěvek do přírodní komunity a nepochybně bude inspirovat ostatní, aby ocenili a chránili naše druhy žab. Nemůžu se dočkat, až začnu používat tento seznam a vyrazím na své vlastní výpravy za pozorováním žab.

READ
Objevte vynikající rozmanitost alabamských druhů mloka v roce 2024: Identifikační průvodce a ohromující fotografie

Jeremy King

Páni, to je tak informativní článek o druhu žáby v Alabamě! Jako někoho, koho fascinuje divoká zvěř, konkrétně žáby, jsem zjistil, že je nesmírně zajímavé dozvědět se o různých druzích, které lze v této oblasti nalézt. Zahrnutí identifikačního kódu a obrázků je skvělý nápad, protože umožňuje čtenářům, jako jsem já, snadno identifikovat druhy, pokud na nějaký narazíme. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že Alabama je domovem téměř 32 různých druhů žab. Skutečnost, že stát poskytuje těmto obojživelníkům tak rozmanitá stanoviště, je skutečně pozoruhodná. Popisy uvedené u každého druhu poskytují skvělý pohled na jejich jedinečné vlastnosti a chování. Obrázky obsažené v článku jsou úžasné. Poskytují jasné vizuální znázornění každého druhu, což čtenářům usnadňuje jejich rozpoznání, pokud se s nimi setkáme ve svém okolí. Ukazuje také krásu těchto žab a zdůrazňuje důležitost zachování jejich stanovišť. Rád bych viděl nějaké informace o ochranářských snahách v Alabamě na ochranu těchto druhů žab. Bylo by zajímavé vědět o jakýchkoli iniciativách nebo výzkumech prováděných za účelem zajištění jejich přežití. Celkově se mi tento článek četl skvěle. Rozšířilo to mé znalosti o druzích žab v Alabamě a díky tomu jsem si více uvědomoval biologickou rozmanitost v mém vlastním státě. Těším se, až se dozvím více o těchto úžasných tvorech a jejich významu v našem ekosystému.

Leave a Comment