Seznam druhů sladkovodních tuleňů 2024 (ID obrázky)

Sladkovodní tuleni, také známí jako phocidové, jsou skupinou semi-vodních mořských savců, kteří jsou přizpůsobeni životu ve sladkovodním prostředí. Tito tuleni se vyskytují především na severní polokouli a několik druhů se vyskytuje také ve sladkovodních jezerech a řekách na jižní polokouli. Odlišné preference stanovišť sladkovodních tuleňů vedly k vývoji jedinečných fyziologických a behaviorálních adaptací, které je … Read more